PRIVATEKONOMI DRABBAR OSS ALLA. VI FÖRVÄNTAS HANTERA DEN.

Spara, konsumera, amortera, belåna, investera… Alternativen är oändliga och besluten ligger hos oss själva. Kunskaper inom privatekonomi skiljer sig åt mellan olika människor. Likaså skiljer sig förutsättningar och drömmar åt. Vad drömmer du om? Vad gör du konkret för att uppnå den drömmen? Klövra vill inspirera dig att ta kontroll över din privatekonomi och ger dig ett pedagogiskt och enkelt verktyg för att göra det möjligt.

KLÖVRAS

APP

- Ingen registrering -

- Ingen inloggning -

- Inga bankuppgifter -

- Inga personuppgifter -

OBEROENDE &

FRI FRÅN REKLAM

min målbild

ladda upp

din målbild

och skapa en

konkret plan

för att nå den.

din målbild

hjälper dig

att varje dag

göra rätt

prioriteringar

räknare

oberoende

verktyg

för att planera

din PRIVATEKONOMI

Laborera

med dina

värden, vanor

& mål

resultatet

visualiseras

med

diagram & tabeller

Informa-
Tion & länkar

3

LÄNKAR TILL

TILLFÖRLITLIG

FAKTA