klövra

FÖR MEDVETEN & HÅLLBAR PRIVATEKONOMI

klövra

FÖR MEDVETEN & HÅLLBAR PRIVATEKONOMI

Spara, konsumera, amortera, belåna, investera… Alternativen är oändliga och besluten ligger hos oss själva. Kunskaper inom privatekonomi skiljer sig åt mellan olika människor. Likaså skiljer sig förutsättningar och drömmar åt. Vad drömmer du om? Vad gör du konkret för att uppnå den drömmen? Klövra vill inspirera dig att ta kontroll över din privatekonomi och ger dig ett pedagogiskt och enkelt verktyg för att göra det möjligt.

KLÖVRAS

APP

Klövras App är utvecklad med syftet att inspirera till och skapa förståelse för beräkningar kopplade till din privatekonomi. Appen bygger enbart på matematik och kräver ingen registrering eller inloggning. Inte heller några bank- eller personuppgifter. Appen är uppdelad i tre delar:

  • Min målbild
  • Räknaren
  • Information & länkar

Appen är oberoende, fri från reklam och följer gällande tillgänglighetsdirektiv. 

1.

MIN MÅLBILD

Ladda upp din målbild och skapa en konkret plan för att nå den. Din målbild hjälper dig att varje dag göra rätt prioriteringar. Du kan skapa en målbild på kort sikt och en målbild på lång sikt.

2.

RÄKNAREN

I Räknaren kan du laborera med dina förutsättningar, värden, vanor, prioriteringar och mål. Räknaren är uppdelad i aktiviteterna: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna. Välj en beräkningsmodell och börja planera din privatekonomi idag!

Resultatet visualiseras i diagram och tabeller. Samtliga beräkningsmodeller följer samma mönster för att användaren ska känna igen sig. Högst upp i högra hörnet finns en ?-ikon där du kan hitta mer information om varje beräkningsmodell och en förklaring av de begrepp som används.

3.

INFORMATION

& LÄNKAR

För att börja spara, investera eller ta ett lån är det viktigt att noga läsa på kring risk, avkastning, räntor, avgifter, löptider m.m. Appen innehåller därför länkar till relevant och tillförlitlig fakta från myndigheter & organisationer. Även dessa är uppdelade i områdena: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna.