BERÄKNINGSMODELL
– NYA VANOR –
INFO

 

 

 

 

Välj beräkningsmodellen “Nya vanor”

 

 

 

 

Klicka på “Lägg till vana”.

Knappa in DINA värden:

1.
Beskriv din nya vana.
Skriv kostnaden per månad.

2.
Beskriv din gamla vana.
Skriv kostnaden per månad

3.
Klicka på ”lägg till vana

 

 

 

 

Exempel:

 

 

 

Nu kan du se din förändrade vana och hur mycket du skulle spara varje månad.

Genom att svepa till höger kan du se hur detta månadssparande skulle utvecklas över tid med en avkastning på 8% per år (börsens historiska genomsnitt).

 

 

 

Fortsätt på samma sätt för att registrera fler vanor.

Det du sparar på dina ändrade vanor summeras. Grafen och tabellen som visas motsvarar utvecklingen för samtliga registrerade förändringar.