BERÄKNINGSMODELL
– SPARANDE PER MÅNAD
INFO

 

 

 

1.
Välj Klövras Räknare.

2.
Välj beräkningsmodellen “Spara till ett mål”

3.
Välj funktionen “Sparande per månad”

Knappa in DINA värden:

1. 
Knappa in ditt sparmål.

2. 
Knappa in ditt startkapital (= de pengar du vill investera i aktier/fonder).

3. 
Knappa in hur lång tid du har på dig att nå ditt sparmål.

4.
”Beräknad uppgång per år” är förinställd på 8%, då detta varit det historiska genomsnittet. Börsen svänger upp och ner. De finns ingen garanti för hur stor avkastningen kommer att vara i framtiden.

 

 

 

 

Utifrån de värden du knappat in kan du nu se hur mycket du behöver spara varje månad för att nå ditt mål.

 

 

 

Genom att svepa höger får du också upp en graf och en tabell där du kan läsa av värdet varje enskilt år.

(mer info om graf och tabell finns i avsnittet ”Sparkalkylator”)