BERÄKNINGSMODELL
– TIDEN FÖR ATT NÅ ETT MÅL –
INFO

 

 

1.
Välj Klövras Räknare.

2.
Välj beräkningsmodellen “Spara till ett mål”

3.
Välj funktionen “Tiden för att nå ett mål”

Knappa in DINA värden:

1.
Knappa in ditt sparmål.

2.
Knappa in ditt startkapital (= de pengar du vill investera i aktier/fonder).

3.
Knappa in hur mycket pengar du vill investera varje månad.

4.
”Beräknad uppgång per år” är förinställd på 8%, då detta varit det historiska genomsnittet. Börsen svänger upp och ner. De finns ingen garanti för hur stor avkastningen kommer att vara i framtiden.

 

 

 

 

Utifrån de värden du knappat in kan du nu se hur lång tid det skulle ta att nå ditt mål.

 

 

 

Genom att svepa höger får du också upp en graf och en tabell där du kan läsa av värdet varje enskilt år.

(mer info om graf och tabell finns i avsnittet ”Sparkalkylator”)