BERÄKNINGSMODELL
– SPARKALKYLATOR –
INFO

 

 

 

 

 

Välj beräkningsmodellen “Sparkalkylator”

 

Knappa in DINA värden:

1.
Knappa in ditt startkapital
(= de pengar du vill investera i aktier/fonder).

2.
Knappa in hur mycket pengar du vill investera varje månad.

3.
”Beräknad uppgång per år” är förinställd på 8%, då detta varit det historiska genomsnittet. Börsen svänger upp och ner. De finns ingen garanti för hur stor avkastningen kommer att vara i framtiden.

 

Nu kan du se hur dina investerade pengar kan växa över tid. Varje stapel visar det aktuella värdet för givet år. Varje stapel är uppdelad i:

1.
Startkapital
(det belopp du satte in från början)

2.
Månadsinsättningar (sammanlagt belopp du hittills månadssparat)

3.
Vinst (”Gratispengar”, som genererats av ränta på ränta – effekten)

 

 

Genom att svepa höger får du också upp en tabell där du kan läsa av värdet varje enskilt år.

1.
I den vänstra kolumnen står ditt sparandes faktiska värde.

2.
I den högra kolumnen står hur mycket de sparade pengarna motsvarar i köpkraft jämfört med dagens penningvärde