I grundskolan omnämns området privatekonomi i kursplanerna för ämnena Hem-och konsumentkunskap, Samhällskunskap och Matematik. Inget ämne har idag ett helhetsansvar för området. Samtliga ämnen har ett gediget centralt innehåll som ska rymmas inom den tilldelade lektionstiden.

Klövra har tagit fram ett material anpassat för grundskolan, åk 8-9. Materialet kan mötas av elever och lärare tillsammans. De fyra delarna (budgetera, spara, prioritera och låna) presenteras, exemplifieras, konkretiseras och diskuteras. Arbetet kan med fördel genomföras ämnesövergripande (Hkk, Sh, Ma) som en schemabrytande aktivitet, där varje del förväntas ta ca 2-2,5 h. Läs lärarinformationen för tydligare tankar kring syfte, upplägg och innehåll.

lärarinformation,

arbetsmaterial

&

begrepp

utgångspunkt i

elevernas

vardag

ENKELT

&

PEDAGOGISKT

kopplingar

till gällande

styrdokument

ARBETA

ÄMNESÖVERGRIPANDE

( hKK, mA, sH )

lärar-
information

läs online / ladda ner i pdf

Arbets-
material

läs online / ladda ner i pdf

begrepp

läs online / ladda ner i pdf