Klövra erbjuder ett laborativt material där området Privatekonomi står i fokus. Materialet är anpassat för grundskolan (åk 8-9) och kan mötas av elever och lärare tillsammans. De fyra delområdena (budgetera, spara, prioritera och låna) presenteras, exemplifieras, konkretiseras och diskuteras. Arbetet kan med fördel genomföras ämnesövergripande (Hkk, Ma, Sh) som en schemabrytande aktivitet, där varje del förväntas ta ca 2-2,5 h. Läs lärarinformationen för tydligare tankar kring syfte, upplägg och innehåll.

LÄRARINFORMATION

läs online / ladda ner i pdf

Materialet består av tre parallella delar

Arbetsmaterial

läs online / ladda ner i pdf

Arbetsmaterialet är i liggande format för att kunna presenteras på projektorduk samt laddas ner på elevernas Chromebooks. Elever och lärare kan möta materialet tillsammans. Starta med Introduktionen där materialet presenteras och där individuella mål sätts. Arbeta därefter med delarna Budgetera, Spara, Prioritera och Låna, i angiven ordning. De praktiska övningarna som presenteras i materialet finns även att öppna som enskilda övningar längre ner på sidan. Lycka till!

.. .eller vill du arbeta direkt med de praktiska övningarna.

matematiska
begrepp

läs online / ladda ner i pdf

Den matematik som förekommer i materialet är överensstämmande med det centrala innehållet gällande procentuella förändringar och förändringsfaktorer som, i matematikens läromedel, introduceras i åk 8-9. Genom att parallellt arbeta med matematiken i nedanstående begrepp ges eleverna en god möjlighet att laborera med matematik i en vardaglig kontext.

Vid frågor, tankar eller synpunkter kontakta oss gärna på: kontakt@klövra.se