KLÖVRAS SKOLMATERIAL

FÖR UNDERVISNING I

PRIVATEKONOMI

KLÖVRAS

SKOLMATERIAL

FÖR

UNDERVISNING I

PRIVATEKONOMI

 • 10 h laborativt utbildningsmaterial
 • Anpassat för grundskolan åk 8-9
 • 4 aktiviteter: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna
 • Arbeta inom ämnet Hkk eller ämnesövergripande
 • Utgångspunkt i Lgr22
 • Gratis, oberoende & fritt från reklam
 • 32 vardagsnära övningsuppgifter
 • 10 h laborativt utbildningsmaterial
 • Anpassat för grundskolan åk 8-9
 • 4 aktiviteter:
  • Budgetera
  • Spara
  • Prioritera
  • Låna
 • Arbeta inom ämnet Hkk eller ämnesövergripande
 • Utgångspunkt i Lgr22
 • Gratis, oberoende & fritt från reklam
 • 32 vardagsnära övningsuppgifter

SKOLMATERIALET

BESTÅR AV

TVÅ DELAR

SKOLMATERIALET

BESTÅR AV

TVÅ DELAR

Arbetsmaterial

Arbetsmaterialet är uppdelat i 6 avsnitt. Lärare och elevgrupp möter materialet tillsammans. Starta med Introduktion där materialet presenteras och där individuella mål sätts. Arbeta därefter med delarna Budgetera, Spara, Prioritera och Låna, i angiven ordning. Arbetet avslutas med Inlämningsuppgiften ”Min ekonomiska framtid” där eleverna får använda sina nya kunskaper och färdigheter för att resonera kring sin ekonomiska situation 10 år fram i tiden.

Nedan finns bilder där du kan bläddra igenom de olika avsnitten. I materialet finns klickbara informationslänkar. För att kunna följa dessa länkar måste pdf-filerna användas (grå knappar). Kom också ihåg att vissa webb-läsare kräver att man håller inne Ctrl-tangenten vid klick på länk. Lycka till!

32 vardagsnära övningsuppgifter:

matematiska
begrepp

Den matematik som förekommer i materialet är överensstämmande med det centrala innehållet gällande procentuella förändringar och förändringsfaktorer som, i matematikens läromedel, introduceras i åk 8-9. Genom att arbeta med Klövras material parallellt med dessa begrepp ges eleverna:

 • en bredare förståelse för privatekonomins begrepp
 • en god möjlighet att laborera med matematik i en vardaglig kontext 

I kursplanerna för Hkk, Ma & Sh finns ”centralt innehåll” & ”kunskapskrav” med koppling till privatekonomi. Nedan visas utdrag ur dessa kursplaner.

BUDGETMALLAR

Vid frågor, tankar eller synpunkter kontakta oss gärna på: kontakt@klövra.se