KLÖVRAS UTMANINGAR

I Klövras App finns också möjlighet att skapa utmaningar för att se hur små förändringar i din vardag kan skapa ytterligare utrymme för sparande. 

–  Ingen registrering.
–  Ingen inloggning.
–  Inga bankuppgifter.
–  Bara matematik