RÄKNA MED KLÖVRA

Räntan kan vara din vän eller ovän, beroende på om du sparar eller lånar. I Klövras beräkningsmodeller fokuserar vi på sparandet! Här kan du laborera med dina värden för att se effekten av ränta på ränta. Klicka på en av modellerna, fyll i de variabler som efterfrågas och läs av ditt resultat.

1. NYA VANOR

Vilka vanor är du beredd att förändra i din vardag för att få ditt kapital att växa? Sluta köpa kaffe, välja matlåda eller ta cykeln till jobbet?

Här kan du jämföra gamla vanor med nya, för att se hur mycket du skulle kunna spara varje månad. Du kan också se hur detta månadssparande skulle kunna växa över tid.

2. TIDEN FÖR ATT NÅ ETT MÅL

Låt Klövra bli en del av dina mål. Du har målbilden. Klövra hjälper dig att göra beräkningarna.

Om du vet hur mycket du kan spara varje månad kan du här beräkna tiden för sparandet.

3. SPARANDE PER MÅNAD

Låt Klövra bli en del av dina mål. Du har målbilden. Klövra hjälper dig att göra beräkningarna.

Om du vet hur lång tid du har på dig att spara kan du här beräkna hur stort månadssparandet behöver vara.

4. SPARKALKYLATOR

Laborera med variablerna:
–   startkapital
–   månadssparande  
–   beräknad uppgång per år
för att se effekten av “Ränta på ränta”