Många relaterar begreppet privatekonomi till de negativa aspekter vi tidigt i livet blivit uppmanade att undvika; höga krediter, betalningsanmärkningar, sms-lån etc. Många målar upp en bild av att investeringar är svårt och en aktivitet tillägnad de som redan är rika. Många exkluderar sig själva.

Klövra vill lyfta fram de positiva delarna av privatekonomi och konkret visa hur “vi vanliga människor” kan påverka våra ekonomiska möjligheter; Idag och i framtiden.

För att människor ska känna sig inkluderade i den ekonomiska världen behöver den ekonomiska världen vara beredd att förklara, exemplifiera, stödja och bemöta på många olika sätt. 

För att möta den grupp av människor som känner sig obekanta med området har Klövra tagit fram enkla pedagogiska beräkningsmodeller där endast ett fåtal variabler behöver anges; Och där resultatet visualiseras med bilder, diagram och tabeller.

När användaren känner sig redo för mer komplexa variabler, såsom varierade skattesatser, årliga höjningar av månadssparande, fond- & förvaltningsavgifter etc. hänvisar vi med glädje vidare till allt proffsigt material som finns i den etablerade finansvärlden…

Genom att utgå från sin egen vardag kan användaren laborera med sina egna vanor och sina egna värden för att få en uppfattning av hur effekten av ränta på ränta kan påverka hens ekonomi; Idag och i framtiden.

Klövra vill inspirera genom att visa på hur en liten förändring i den egna vardagen kan medföra ett kontinuerligt månadssparande, som i sin tur kan resultera i ett körkort, en kontantinsats eller en tryggare pension.

“Hur ska man veta vem man ska lita på?”, “Bankmännen är ju också säljare”.

Konceptet Klövra bygger enbart på matematik och har inget egenintresse i vad användaren väljer att göra med det resultat hen får fram; Spara, konsumera, amortera, belåna, investera…  

Klövra ger heller inga rekommendationer angående hur investeringar bör göras. De resultaten användaren får ut av beräkningarna bygger helt och hållet på de värden användaren knappat in. Tänk Klövra som en miniräknare där algoritmerna redan är förprogrammerade.