KLÖVRA

FOKUS PÅ POSITIVA ASPEKTER OCH PÅ KÄNSLAN AV ATT KUNNA PÅVERKA SIN EGEN SITUATION.

Många relaterar begreppet privatekonomi till de negativa aspekter vi tidigt i livet blivit uppmanade att undvika; höga krediter, betalningsanmärkningar, sms-lån etc. Många målar upp en bild av att investeringar är svårt och en aktivitet endast tillägnad de som redan är rika. Många exkluderar sig själva. Området Privatekonomi är komplext och informationen oändlig; Och ibland motstridig. Vem ska man lita på? Samtidigt är privatekonomi ett område som många inte pratar högt om. Det framkallar känslor och är starkt kopplat till vår självkänsla.

Samhällets utveckling har lett till att pengar idag är oerhört lättillgängliga; Alltid bara ett klick bort, dygnets alla timmar. Utan tillräckliga kunskaper i privatekonomi är det lätt att tidigt i livet ta felbeslut, som kan påverka negativt under lång tid framöver.

Klövra vill lyfta fram de positiva delarna av privatekonomi och konkret visa hur vi alla kan påverka våra ekonomiska möjligheter; Idag och i framtiden. Målet är att fler ska känna det ekonomiska självförtroende som krävs för att våga inkludera sig själva i privatekonomiska frågor; Och finna svar som hjälper oss att fatta medvetna och hållbara ekonomiska beslut.

KLÖVRA

UTGÅNGSPUNKT I DEN EGNA VARDAGEN.

Klövra utgår ifrån användarens egen målbild. Vad drömmer du om?

Genom att utgå från din egen vardag; dina egna förutsättningar. prioriteringar, vanor och mål, vill Klövra inspirera till att reflektera över konsumtion i relation till sparbeteende och framtida köpkraft:

  • Hur kan jag hålla nere mina utgifter i vardagen?
  • Vad resulterar det i på sikt?
  • Hur lång tid tar det att spara till en kontantinsats? Är det ens möjligt?
  • Vilka förändringar kan jag konkret göra för att påverka min ekonomiska situation?
  • Vad innebär ”ekonomisk hållbarhet”?
  • Vad kostar ett lån; Per månad och totalt?
  • Vad betyder ”ekonomisk trygghet” för mig…?

I Klövra kan du visuellt upptäcka hur olika val påverkar den egna ekonomin. Genom att laborera med dina värden kan du skapa en konkret plan för att nå ditt mål. Klövra vill inspirera, genom att tydligt visa hur en liten förändring i vardagen kan motsvara det där månadssparandet du inte trodde var möjligt. Ett månadssparande som i sin tur kan resultera i ett körkort, en kontantinsats eller en tryggare pension.

KLÖVRA

OBEROENDE RÄKNARE

Klövra ger dig ett verktyg för att utföra beräkningar kopplade till din privatekonomi; Ett verktyg för att visualisera och inspirera. Konceptet Klövra bygger enbart på matematik och har inget egenintresse i vad du som användare väljer att göra med resultatet du får fram; Spara, konsumera, amortera, belåna, investera…  

Klövra ger heller inga rekommendationer angående hur sparande, investeringar eller belåningar bör göras. De resultat du får ut av beräkningarna bygger helt och hållet på de värden du knappat in. Tänk Klövra som en miniräknare där algoritmerna redan är förprogrammerade.

För att ta steget att börja spara, investera eller ta ett lån är det viktigt att noga läsa på kring risk, avkastning, räntor, avgifter, löptider mm. I Appen finns länkar till tillförlitlig fakta inom områdena: Budgetera, Spara, Prioritera & Låna.

Läs på!