Samverkan med Peter Hedström Utveckling AB

För att stödja kommuner i det förebyggande arbetet samverkar Klövra med Peter Hedström Utveckling AB. Vårt samarbete gör det möjligt för kommuner/regioner/företag att erbjuda en helhetslösning i sitt förebyggande arbete. Klövra distribuerar digitalt och fysiskt material. Peters arbete kan innebära:

  • att planera och genomföra hela ert förebyggande arbete mot given målgrupp
  • att utbilda lokala handledare som i sin tur genomför arbetet mot målgruppen
  • att inleda arbetet genom att exempelvis hålla inspirerande föreläsning. Därefter kan arbetet fortgå i kommunens/regionens/företagets olika verksamheter.

Kontakta oss för att bolla idéer kring alternativa upplägg.

Samverkan med Peter Hedström Utveckling AB

För att stödja kommuner i det förebyggande arbetet samverkar Klövra med Peter Hedström Utveckling AB. Vårt samarbete medför att kommuner/regioner/företag kan erbjudas en helhetslösning i sitt förebyggande arbete. Klövra distribuerar digitalt och fysiskt material. Peters arbete kan innebära:

  • att planera och genomföra hela ert förebyggande arbete mot given målgrupp
  • att utbilda lokala handledare som i sin tur genomför arbetet mot målgruppen
  • att inleda arbetet genom att exempelvis hålla inspirerande föreläsning. Därefter kan arbetet fortgå i kommunens/regionens/företagets olika verksamheter.

Kontakta oss för att bolla idéer kring alternativa upplägg.

Peter Hedström

Peter Hedström har mer än tio års erfarenhet som Budget- och skuldrådgivare. Peter har varit vice ordförande i Styrelsen för Sveriges Budget- och skuldrådgivares förening. Peter är utbildad socionom och har tidigare arbetat som socialsekteretare och prefessionell förvaltare.

Peter Hedström

Peter Hedström har mer än tio års erfarenhet som Budget- och skuldrådgivare. Peter har varit vice ordförande i Styrelsen för Sveriges Budget- och skuldrådgivares förening. Peter är utbildad socionom och har tidigare arbetat som socialsekteretare och prefessionell förvaltare.

Kontakta oss för ytterligare information samt för offert på paketlösningar

  • Peter Hedström: peterhedstromutveckling@gmail.com / 070-557 67 55
  • Veronica Tagesson: veronica.tagesson@klövra.se / 070-339 40 51

Kontakta oss för ytterligare information samt för offert på paketlösningar

  • Peter Hedström: peterhedstromutveckling@gmail.com / 070-557 67 55
  • Veronica Tagesson: veronica.tagesson@klövra.se / 070-339 40 51