VÄLKOMMEN TILL

KLÖVRA

PRIVATEKONOMI DRABBAR OSS ALLA. VI FÖRVÄNTAS HANTERA DEN.

Spara, konsumera, amortera, belåna, investera… Alternativen är oändliga och besluten ligger hos oss själva. Kunskaper inom privatekonomi skiljer sig åt mellan olika människor. Likaså skiljer sig förutsättningar och drömmar åt. Vad drömmer du om? Vad gör du konkret för att uppnå den drömmen? Klövra vill inspirera dig att ta kontroll över din privatekonomi och ger dig ett pedagogiskt och enkelt verktyg för att göra det möjligt.

utgångspunkt

i din

vardag

Testa

KLÖVRAS APP

och

i dina

prioriteringar

I Klövras App kan du ladda upp din målbild och skapa en konkret plan för att nå den.

  • Ingen registrering
  • Ingen inloggning
  • Inga bank- & personuppgifter

enkel

att

använda

Utmana

dina

vanor

skapa

din

målbild

APPEN INNEHÅLLER TRE DELAR:

MIN MÅLBILD
Skapa din konkreta målbild. Den hjälper dig att varje dag göra rätt prioriteringar.

RÄKNAREN
Få bättre koll på din privatekonomi. Utgå från dina värden, vanor och mål. Laborera och planera!

INFORMATION OCH EXTERNA LÄNKAR
Aktuell information från Klövra samt länkar till tillförlitlig fakta*.

 

För att starta sparande, börja investera eller ta ett lån krävs faktakunskaper om avgifter, risk, avkastning etc. I Appen finns länkar till bra fakta och information från myndigheter och organisationer. Dessa kan utgöra en bra grund för att lära sig mer.

ladda ner

arbetsmaTerial &

lärarinformation

utgångspunkt

i elevernas

vardag

för lärare och skolledare

KLÖVRA SKOLA

arbeta

ämnes-

övergripande

kopplingar

till gällande

styrdokument

I grundskolan omnämns området privatekonomi i kursplanerna för ämnena Hem-och konsumentkunskap, Samhällskunskap och Matematik. Inget ämne har idag ett helhetsansvar för området. Samtliga ämnen har ett gediget centralt innehåll som ska rymmas inom den tilldelade lektionstiden.

Klövra har tagit fram ett material anpassat för grundskolan, åk 8-9. Materialet kan mötas av elever och lärare tillsammans. De fyra delarna (budgetera, spara, prioritera och låna) presenteras, exemplifieras, konkretiseras och diskuteras. Arbetet kan med fördel genomföras ämnesövergripande (Hkk, Sh, Ma) som en schemabrytande aktivitet, där varje del förväntas ta ca 2-2,5 h. Läs lärarinformationen för tydligare tankar kring syfte, upplägg och innehåll.